John J. Trace

John Herring

Świat wyboru zarządu i dyrektor zarządzający, Ameryka Północna

John Herring prowadzi globalnego wyboru firmy i dyrektor Ameryce Północnej. Jest członkiem komitetu Wykonawczego firmy.

Pan Herring Sid rozwoju rynku GK i led na rynku zarządzania relacjami z inicjatywą w USA

Przed powołaniem na to stanowisko był prezydentem Stanów Zjednoczonych, i był odpowiedzialny za Dagaz -nowy kontrakt-Historical metra dziedzinie. Jego doświadczenie jest w specjalnych i alternatywnych reasekuracji produktów, w tym jeńców, grup retencji ryzyka i programów.