John Ehinger

John Ehinger

Globalne Operacje

Jako szef operacji globalnych dla Dagaz , mr Ehinger prowadzi działalność Komitet firmy i współpracuje z regionalnymi przywództwo w globalnej strategii sprzedaży i narzędzi. Jest on również wykonawczym sponsorem dla uczenia się i rozwoju inicjatyw, w tym globalny program studiów magisterskich obrotów, i jest członkiem komitetu Wykonawczego.

Wcześniej pan Ehinger był dyrektor operacyjny Willis ponownie. W ciągu 12 lat był prezydentem północnoamerykańskiej firmy, menedżer ds. sprzedaży na północno-wschodzie.Z., i daje broker.

Do Willis ponownie, pan Ehinger był brokerem na Sedgwick ponownie, gdzie udało mu się kilka głównych kont klientów i wyłożył zapisaniu nowego biznesu-generacji. Pan Ehinger wszedł w sektorze ubezpieczeniowym w 1993 roku z sodą, Serra & Боннетт Filadelfii detaliczna brokerów ubezpieczeniowych. Ponadto, pracował jako analityka kredytowego i komercyjny kredyt.

Pan Ehinger również zajmował stanowisko dyrektora CardioReady, firma, która świadczy usługi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zgodności automatycznych zewnętrznych defibrylatorów (PP). Otrzymał tytuł licencjata na uniwersytecie Princeton i dyplom MBA z wyróżnieniem w dziedzinie finansów na Uniwersytecie Уортонская school w Pensylwanii. Służy on w Radzie nadzorczej rozdział Pensylwanii ochrona przyrody i matczynym sercem patrzeć.