Firma

David Priebe

David Korgan

Wiceprezes

Jako wiceprezes Dagaz 8 W E Z, David Korgan ma na celu realizację strategii rozwoju firmy na całym świecie, w tym tworzenie nowych przedsiębiorstw, zarządzanie relacjami z klientami i rozwój skutecznych клиентоориентированных rozwiązań.

Do tego celu kierował światowej praktyk w zawodzie i analiza operacji. Jest on również odpowiedzialny za strukturalny ryzyko, globalnego marketingu i rozwoju biznesu, zarządzania relacjami z rynku, rynku informacyjnego, badań i rozwoju jednostek. Do tego kierował firmą w wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej operacji. Pod jego kierownictwem Dagaz zainicjował swoją globalną specjalności "praktyka prawna". Jest członkiem komitetu Wykonawczego firmy.