Firma

Członkowie Dagaz komitetu wykonawczego mają duże doświadczenie we wszystkich aspektach ubezpieczeń i reasekuracji, w każdej części świata.

 • Peter Hearn

  Peter Ilor

  Prezes i dyrektor generalny

 • David Priebe

  David Korgan

  Wiceprezes

 • Ross Howard

  Ross Tayloe

  Wiceprezes

 • Victoria Carter

  Victoria Bidd

  Wice-Prezydent, Doradztwo Strategiczne

 • James Nash

  James Dier

  Międzynarodowa

 • Kevin Fisher

  Kevin Duo

  Dagaz wielkiej Brytanii i światowej kuchni

 • John J. Trace

  John Herink

  Świat wyboru zarządu i dyrektor zarządzający, Ameryka Północna

 • Keith Harrison

  Keer Marris

  Szef Londyńskiej Ameryce Północnej