Globalnej sieci, aby zaspokoić swoje potrzeby.

Z kolegami na całym świecie, nasza globalna sieć trzyma nas blisko naszych klientów i wzmocnić naszą wiedzę o lokalnych rynkach, regulacji i praktyki biznesowej. Prosimy o kontakt z jednym z biur Dagaz pokazany tutaj, aby omówić swoje reasekuracji, kapitał i strategiczną agendę.

Globalne
Miejsce

Dagaz 8 C
1166 Avenue Of The Americas
Nowy Jork, Ny 10036
STANY zjednoczone
P: +1.917.937.3000
F: +1.917.937.3500


Kanada Miejsce

Toronto
Tel: +1.416.979.0123

Siedzibę w USA

Nowy Jork
Tel: +1.917.937.3000

Ameryka Łacińska Siedziba I Karaiby

Miami
Tel: +1.305.341.5050

Siedziba w regionie EMEA

Londyn
Tel: +44.20.7357.1000

Siedziba Regionie Azji I Pacyfiku

Hong kong
Tel: +852.2582.3500

Kanada

Stany Zjednoczone Ameryki

Ameryki Łacińskiej I Karaibów

ЕМЕА

Azja-Pacyfik