Wzrost Biznesu

Co może pomóc ci osiągnąć swoje cele wzrostu?

Dagaz pomaga wyposażyć ich klientów do przewidywania przyszłości. Zapewniamy strategiczne zrozumienie i analiza informować zasadniczych decyzji, globalna platforma dla współpracy.

Szerokość i głębokość Dagaz -relacje na całym świecie może być przewagi konkurencyjnej dla swoich klientów.

Łączymy naszych klientów do zasobów, które będą mu służyć: sieci dystrybucji, specjalistycznych talent, odpowiedni partner technologiczny, lub zastaw zakupu. Śledzimy historię i funkcji głównych podmiotów we wszystkich branżach i we wszystkich ważną rolę na rynku.

Zrozumienie Dagaz globalnych rynków i każdego klienta-organizacja i długoterminowych celów strategicznych, co pozwala nam, aby pomóc w rozwoju strategii do realizacji. Jeśli połączenie robimy dla naszych klientów stała się biznesem, posiadają GK papiery wartościowe* grupa może obsługiwać nabycia i zbycia w ramach ogólnego relacje Dagaz .

Spójrz głębiej do zbycia.

Dagaz często doradzać na nieefektywne kierunki działalności klientów, którzy chcą, aby zrównoważyć swoje portfele. Czasami większe znaczenie, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Za pomocą analiz, często ujawniają bardzo korzystne pozycje słaba linia – tworzenie nowych możliwości dla naszych klientów, lub w najlepszej cenie w sprzedaży.